Archives‎ > ‎Latest News‎ > ‎

Panalangin para sa kapayapaan, isinagawa

posted May 10, 2011, 5:27 PM by Mary Grace dela Cruz   [ updated Jan 22, 2016, 8:29 PM ]

Sama-samang nag-usal ng panalangin ang mga mag-aaral at guro ng Paaralang Elementarya ng Tortugas upang hilingin ang kapayapaan sa daigdig. Bunsod ito ng sunud-sunod na kaguluhan dulot ng mga protesta sa ibang bansa partikular na sa Libya kung saan maraming Pilipino ang nagkabase at nagtatrabaho.

Pinangunahan ni Bb. Melyrose Lopez, pansamantalang guro sa unang baitang, ang nasabing panalangin. Nagsindi ng mga kandila ang mga mag-aaral tanda ng taimtim na pananalangin at pakikidalamhati sa mga kapwa Piipinong namatay sa nasabing kaguluhan. Ipinalangin din ang kaligtasan ng mga Pilipinong hindi pa nakakabalik ng bansa sa kasalukuyan at ang unti-unting pagbangon ng mga nakaranas ng kaguluhan sa nasabing bansa.

Nag-usal din ngmaikling panalangin para sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan kung saan maraming Pinoy din ang napinsala. Ito bilang pakikiisa ng paaralan sa pandaigdigang pananalangin.

 

 

Comments