Archives‎ > ‎Latest News‎ > ‎

TORTUGAS AVR, ON THE GO NA!

posted May 10, 2011, 4:28 AM by Mary Grace dela Cruz   [ updated Jan 22, 2016, 8:29 PM ]

Kauna-unahan sa mga paaralan sa Dibisyon ng Balanga na nakumpleto ang Audio-Visual Room (AVR) ng Paaralang Elementarya ng Tortugas sa kabutihang-loob ng punonglungsod ng Balanga, Kgg. Jose Enrique S. Garcia III at ng kanyang buong sanggunian.

Tulad ng ipinangako ay pinagkalooban ng local na pamahalaan ang bawat paaralan sa lungsod ng Balanga ng nasabing AVR na magagamit sa pagpapataas ng antas at kalidad ng edukasyon sa buong lungsod. Ito ay bahagi ng vision ng local na pamahalaan na maging isangWorld Class University Town ang Balanga.

Kumpleto sa pasilidad ang nasabing AVR tulad ng projector, sound mixer at maging air-condition. Naglagay rin ng mga upuan upang magamit ito ng  mga mag-aaral sa kanilang klase.

Hindi lamang ang mga mag-aaral ng Tortugas ang nakikinabang sa nasabing AVR. Maging ang mga guro sa ibang mga paaralan ay nakagamit na rin ng AVR bilang venue ng pang-dibisyong seminar. Ang Tortugas ang napiling pagdausan ng ilang malalaking seminar sapagkat ito pa lamang sa mga panahong iyon ang may kumpletong pasilidad sa AVR. Ginanap ang Division Echo Seminar/Worksop on Updating Teachers with New Strategies in Teaching Pre-School sa aming AVR noong ika-20-21 ng Enero taong kasalukuyan. Sinundan ito ng Division Seminar/Workshop of Elementary HKS Teachers & AP Secondary Teachers noong Pebrero 2-4.

Dito rin ginanap ang SLAC session sa Hekasi kung saan ibinahagi ng mga gurong dumalo sa seminar sa HKS na sina Gng. Jennifer Pajares at Gng. Jovelyn Cantara ang kanilang mga natutunan sa nasabing seminar.

Comments