Archives‎ > ‎Latest News‎ > ‎

Tortugas ES, nakikiisa sa Vacc2School Campaign.

posted May 7, 2021, 11:11 PM by Mary Grace Dela Cruz   [ updated May 7, 2021, 11:32 PM ]
 Sama-sama tayong mag-Vacc2School! Alamin ang tamang impormasyon at magpabakuna para sa ligtas na balik-eskwela!

Kasali ang bawat guro, kawani, at magulang sa ating kampanya upang protektahan ang pamilya,

 paaralan, at pamayanan laban sa COVID-19!

Para sa proteksyon ng ating pamilya, paaralan, at pamayanan. Magpabakuna na at patuloy na

 makiisa sa mga required public health standards upang masiguro ang ligtas na balik-eskwela para

 sa ating mga anak.

Makipag-ugnayan sa inyong LGU at bisitahin ang deped.gov.ph/vacc2school para sa karagdagang

 impormasyon.

Basahin din ang DTFC Memorandum No.372 para sa gabay pagpapabakuna ng mga guro at

 empleyado ng DepEd-https:bit ly/DTFCMemo372. 

Comments