Convocations‎ > ‎

September 2010

posted May 11, 2011, 7:31 PM by Mary Grace dela Cruz

ESCODA DAY

September 22, 2010

 

 

           Tuwing buwan ng Setyembre ay nakaugalian na ng aming paaralan ang pagdiriwang ng Escoda Day at Family Day. Kaya naman ng sumapit ang Setyembre 22, 2010 isang munting programa ang inialay para sa pagbabalik tanaw tungkol kay Josefa Llanes Escoda.Masaya itong ipinagdiwang kasama ng mga guro, mag-aaral at mga magulang sa aming paaralan.

 

            Sa pagsisimula ng palatuntunan ay naghandog ng isang panalangin si G. Jefferson V. Nisay upang hingin ang gabay ng Maykapal sa gaganaping palatuntunan. Sinundan naman ito ng pag-awit ng national anthem sa pagkumpas ni Gng. Carla D. Rivera. Isang mensahe naman ang ipinaabot ng aming mahal ng Punong-guro ng paaralan na si Gng. Jennifer G. De Guzman na kung saan nagbigay rin siya ng kaalaman sa mga bata tungkol kay Josefa Llanes Escoda. Matapos nito ay naghandog naman ng pamukaw siglang sayaw ang mga piling mag-aaral sa Baitang I na nakapagpaindak sa mga taong naroon. Sa pagpapatuloy ng palatuntunan ay pinasimulan ni Gng. Novalyn R. Cauilan ang pagbabalik tanaw sa buhay ni Josefa Llanes Escoda na kung saan ay binasa niya sa lahat ang talambuhay ni Escoda at ng matapos na ito ilang katanungan para sa mga bata ukol sa binasang talambuhay ni Escoda. At sa pagpapatuloy ng palatuntunan nagpaawit naman ng mga awiting girls scouts si Gng. Corazon C. Garcia sa mga bata. Matapos nito isang natatanging bilang naman na nagmula sa mga piling mag-aaral sa baitang V upang aliwin ang mga manunuod sinundan naman ito ng mga palaro na inihanda ni Gng. Anna May D. Macalinao guro sa baitang I para naman bigyan ng pagkakataon ang mga bata at ang kanilang mga magulang.

Comments